Logistiek van verontreinigde vaten kan veel beter

De inzameling van vervuilde vaten en Intermediate Bulk Containers (IBC’s) vormt voor veel bedrijven een probleem. Vaten waar o.a. chemicaliën, verven, detergenten en oliën in bewaard zijn, kunnen verschillen qua types en materialen. De meeste bedrijven organiseren zelf deze erg tijdrovende en dure inzameling. Met het project “Polluted Packaging Logistics” gaat het VIL, samen met twaalf bedrijven op zoek naar innovatieve logistieke modellen om deze vaten efficiënter in te zamelen en daardoor recyclage en hergebruik mogelijk te maken.

Vaak worden de verpakkingen in het kader van “total waste solutions” - een algemeen contract met een afvalophaler - al dan niet onder de noemer “gevaarlijk afval” opgehaald en verwerkt. Omdat de verpakkingen zo verscheiden zijn qua locaties, materialen en types lopen de logistieke kosten hoog op en worden ze in veel gevallen verbrand. Op vraag van verschillende (chemie)bedrijven start het VIL dit project.

Het VIL zal tijdens dit project de huidige manier van verwerken analyseren en de types verpakkingen, volumes en (inzamel)locaties in kaart brengen. Ook logistieke oplossingen van gelijkaardige problemen in andere sectoren komen aan bod. Vervolgens zullen concrete oplossingen en bijhorende business-modellen uitgewerkt, gedocumenteerd en nadien getest worden in de praktijk.

Oplossingen kunnen bijvoorbeeld liggen in het gebruik van gestandaardiseerde verpakkingen en materialen, horizontale samenwerking tussen bedrijven of een gezamenlijk pooling-systeem, zoals dat nu al in de pallet-sector gebeurt. De inzichten uit het project “Polluted Packaging Logistics” moeten logistieke dienstverleners in staat stellen om de productiebedrijven een oplossing voor dit probleem aan te reiken.

Deelnemers aan het project zijn 3M, Agfa Materials, BASF, Bebat, Christeyns, Indaver, Renewi, Suez, Trafuco, TWZ Group, Vanheede Environmental Services en VLS Group Belgium.