Ondernemen doe je met falen en opstaan! (9)

“Faaltrajecten zijn een heel sterke levensles”

Technologie-ondernemer en innovatiestrateeg Peter Hinssen (nexxworks) stond als jonge ondernemer aan de wieg van een snel groeiende en bloeiende start-up die hij van de hand deed. Een tweede start-up zorgde voor de ontnuchtering. Een faillissement werd ei zo na vermeden, het bedrijf werd voor een symbolische euro verkocht. Het belette hem niet, weliswaar na enige twijfel, opnieuw aan het ondernemen te slaan.

“De angst om te ondernemen is bij elke ondernemer aanwezig. Je neemt immers risico, je probeert iets nieuws. Het kan altijd fout lopen. Belangrijkst is die angst op een bepaalde manier te kaderen en te overwinnen. Angst is er altijd wel een beetje en misschien maar best ook. Angst houdt je echter scherp en kan je alleen maar scherper maken naar de toekomst toe. Zolang je zin om te ondernemen groter is dan de angst om te falen, ben je goed bezig. Van zodra de schrik om te mislukken de bovenhand haalt, ben je fout bezig”, weet Hinssen.

Hinssen’s eerste succesvolle start-up had hem een gevoel van onoverwinnelijkheid bezorgd. De tweede start-up, in de wereld van streaming video, eindigde op een sisser omwille van het tijdskader. De technologie was nog niet matuur, de bandbreedte en  beveiliging ontoereikend en er waren nauwelijks klanten. Ondanks een heleboel waarschuwingssignalen doken Hinssen en zijn partners het avontuur in.

“We toonden ambitie, maar verzuimden kritisch te zijn. Ik schatte het gebeuren totaal verkeerd in”, erkent hij.

Confronterende en frustrerende ervaring

Kortom, alles wat voorheen werd opgebouwd, met inbegrip van reputatie en imago, dreigde in één klap te worden weggeveegd. De ervaring is heel beangstigend, pijnlijk en frustrerend. Dan opnieuw herbeginnen, is zeker niet evident.

Peter Hinssen: “De eerste keer dat je een dergelijk scenario meemaakt, is het niet onmogelijk dat de schrik te groot wordt om nog ooit opnieuw als ondernemer te herbeginnen. Mocht mijn eerste start-up hetzelfde lot zijn beschoren geweest als de tweede, was ik wellicht nooit meer in het ondernemerschap gestapt”.

Wat volgde was een kritische reflectie. “Ik had veel te veel risico’s genomen door veel te veel mensen aan te werven en ging er van uit dat het wel goed zou komen. Die fouten zou ik nooit meer maken,” getuigt Hinssen.

Dat bleek ook in de praktijk. Hinssen’s derde start-up werd, na verloop van tijd, naar de beurs gebracht. Een goed gevoel en aandacht voor een aantal basiszaken op zich kunnen al volstaan om een ondernemend initiatief met succes te bekronen, luidt het.

Daarvoor diende hij een periode van zware twijfel te overbruggen. Hinssen is sterker uit dat hoofdstuk gekomen. Het veranderde hem ook voor een groot stuk. Een stukje kinderlijk enthousiasme ging verloren. In ruil kreeg hij een grote dosis realisme en relativeringsvermogen. “Als ondernemer zijn dat periodes die je moet doormaken. Faaltrajecten zijn een heel sterke levensles,” stelt hij.

“Schadenfreude”

In België en Vlaanderen leeft een beetje een anti-sentiment tegenover succes. In de aard van het volk zit een zekere “Schadenfreude” ten opzichte van ondernemen ingebakken. Dat dient gekeerd te worden om van de perceptie rond ondernemen een positief verhaal te maken. Zo kunnen we de exodus van onze briljante geesten naar de Verenigde Staten stoppen omdat ze denken dat het succesvol uitbouwen van een start-up in onze contreien niet meer kan.

“Ik blijf er niettemin van overtuigd dat we hier geweldig talent kunnen laten bloeien indien we een mentaliteitswijziging kunnen bewerkstelligen. Zoniet is het afgelopen verhaal”, meent Hinssen.

Weinig foutloze parcours

Ondernemers hebben altijd een dosis geluk nodig. Niet zelden is de timing van groot belang.

Peter Hinssen: “Er zijn bijzonder weinig succesvolle ondernemers die een totaal foutloos parcours hebben gereden. De meesten hebben wel ergens een blauwtje opgelopen of hebben in de put gezeten. Ook Steve Jobs maakte een zwarte periode door alvorens hij Apple als wereldsucces in de markt wist te zetten. Van bijzonder groot belang is je entourage mee te hebben. Niet enkel bij het opstarten, maar ook in moeilijke situaties heb je mensen nodig die je door dik en dun steunen”.

Wil je samen het taboe doorbreken en het wetgevend kader en sociaal vangnet voor gefaalde ondernemers verbeteren, onderteken dan het manifest op metfalenenopstaan.be.

Iedereen kan zijn stem laten horen. Effectief iets veranderen kan maar als we met duizenden onze stem laten horen.

Meer sectornieuws

Agenda