Vlaanderen en Nederland steken eerste schop in de grond voor bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen staken op 13 november j.l. de eerste spade in de grond voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Met de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt de toegang tot de havengebieden van Gent en Terneuzen vergroot.

Het sluizencomplex in Terneuzen vormt de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en is meteen een cruciale schakel in de Seine/Schelde-verbinding. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer. Schepen van 120.000 ton zullen kunnen doorvaren op het kanaal Gent-Terneuzen.

In vergelijking met de huidige Westsluis wordt de Nieuwe Sluis 2,5 meter dieper, 15 meter breder, 137 meter langer én een stuk sneller. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur op een aanzienlijke economische impuls rekenen.