Provincieraad keurt havenfusie tussen Haven Gent en Zeeland Seaports goed

Na Zelzate, Gent en Evergem, heeft de provincie Oost-Vlaanderen beslist in te stemmen met de havenfusie tussen de haven van Gent en Zeeland Seaports. Met de beslissing hebben intussen alle Vlaamse aandeelhouders zich over de fusie uitgesproken.

De provincieraad keurde het fusieprotocol unaniem goed. De provincie zal hiermee deel uitmaken van de nieuwe Europese vennootschap die als holding boven de twee havenbedrijven wordt opgericht. Hiervoor moet wel het Vlaamse Havendecreet gewijzigd worden. Maar de Vlaamse regering zette op 20 oktober al het licht op groen voor deze decreetwijziging.