Cloud-enabling beleid stimuleert economieën

… maar eisen voor datalokalisatie staan groei in de weg

Cloud computing maakt een steeds wezenlijker deel uit van de economische groei van landen. Deze steeds vaker geïmplementeerde technologie ondersteunt internationale bedrijven en helpt overheden dagelijks beter contact te maken met burgers. Hieruit volgt dat landen met een beleid dat cloud computing-diensten promoot, de productiviteit verhogen en hun economie verbeteren.

De “BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018”, dat de bereidheid van landen voor de adoptie en groei van cloud computing-diensten rangschikt, bevat een bijgewerkte methodologie die de exponentiële groei van cloud computing over de voorbije vijf jaar nog beter weerspiegelt. De nadruk ligt nu nog meer op beleidsgebieden als privacy-wetten, cybersecurity-wetgeving en breedbandinfrastructuur.

De meeste landen blijven verbeteringen doorvoeren, zo blijkt uit het onderzoek, maar sommige markten komen juist nog verder achter te liggen. Duitsland scoorde het hoogst op de scorecard - dankzij zijn nationale bereidheid voor cybersecurity en de promotie van vrije handel - op de voet gevolgd door Japan en de Verenigde Staten. Achteraan komt een kleine groep landen die de internationale benadering niet hebben omarmd: Rusland, China, Indonesië en Viëtnam. Voor wat de algemene ranglijst betreft, zagen het Verenigd Koninkrijk en Brazilië de meeste verbetering (deze landen stegen respectievelijk vijf en vier plaatsen op de ranglijst).

Belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten van de Scorecard zijn:

  • Geavanceerd privacy- en security-beleid onderscheidt toonaangevende landen van achterblijvende markten. Landen blijven hun databeschermingsstelsels updaten en verfijnen, meestal op zo’n manier dat het gegevensstromen over de grens mogelijk maakt. Toch hebben veel landen nog altijd geen geschikte privacy-wetten in werking gesteld.
  • Opkomende markten blijven achterlopen in de adoptie van cloud-vriendelijk beleid, wat groei in de weg staat. Voorbeelden zijn regelgevingen die aanzienlijke drempels vormen voor cloud service providers, eisen voor datalokalisatie en een gebrek aan cybersecurity-bescherming.
  • Afwijkingen van alom toegepaste stelsels en internationale overeenkomsten staan belangrijke markten in de weg. Internationaal geaccepteerde standaarden, certificeringen en tests helpen de security-omgeving voor cloud computing verbeteren, maar niet alle landen erkennen dit soort best practices om aan lokale standaarden te voldoen.
  • De weinige landen die lokalisatiebeleid hebben omarmd, betalen hiervoor een hoge prijs. Eisen voor datalokalisatie zijn een drempel voor cloud computing, met negatieve financiële gevolgen voor lokale markten.
  • Meer nadruk op IT-readiness en de implementatie van breedband leiden tot interessante resultaten. Om te kunnen profiteren van cloud computing voor groei, hebben landen en bedrijven toegang nodig tot een krachtig netwerk. Hoewel bijna alle landen blijven werken aan het verbeteren van breedbandtoegang, blijft het succes van deze inspanning zeer inconsistent.

De Scorecard onderzoekt het juridische en wettelijke raamwerk in 24 landen en biedt zo een platform voor discussie tussen beleidsmakers en cloud service providers. Deze dialoog kan helpen bij de ontwikkeling van een stelsel wetten en regels voor het faciliteren van cloud computing, dat internationaal in harmonie is.