Vlaanderen: nieuwe business-modellen verbinden ondernemers en zorg

Alleen samen kunnen we oplossingen bieden voor complexe maatschappelijke vraagstukken zoals de vergrijzing van de bevolking en de daarmee gepaard gaande stijgende zorgkosten. In 2013 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) de oproep “Nieuw Industrieel beleid Zorgeconomie”. Bedoeling was om de samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingswereld, de zorg, de social profit en de kennissector. Vandaag liggen vier blauwdrukken op tafel van vier unieke samenwerkingsmodellen tussen de zorgsector en de industrie.

Deze samenwerkingsmodellen moeten leiden tot nieuwe toekomstgerichte zorg- en welzijnsoplossingen met slimme combinaties van producten en diensten binnen handbereik van de gebruiker. De verschillende partners - een vijftigtal bij de start - zetten netwerkorganisaties op waarbij ieder doet waarin hij goed is, en dat samen in een geïntegreerde aanpak die wereldwijd uniek is.

Vandaag liggen vier blauwdrukken op tafel van vier unieke samenwerkingsverbanden tussen de zorgsector en de industrie. De geselecteerde projecten tackelen elk een andere uitdaging en zijn stuk voor stuk innovatieve business-modellen waar de samenleving baat bij heeft en die wereldwijd impact kunnen genereren. De consortia erachter werkten een blauwdruk uit voor een innovatief zorgorganisatie- én business-model met impact op vlak van zorgbeleving, zorguitkomst en kostenefficiëntie.

Het gaat om hiernavolgende projecten:

  • NPCC (Nutrition Platform for Chronic Care) wil evidence-based een gepersonaliseerde totaaloplossing bieden op vlak van voiding.
  • 2Zen (TOEgankelijk Zorg Economisch Netwerk) wil matchmaker zijn tussen zorgvragers (mantelzorger en eindgebruiker) en -aanbieders. Het biedt een digitaal platform waarop mensen een geschikte oplossing kunnen vinden voor elke zorgvraag die niet-klinisch van aard is.
  • Mobiele Zorg wil functionele, veilige en modulaire woonoplossingen aanbieden in een samenwerkingsverband tussen zorg en ondersteuningsdiensten.
  • ILOZ (Integrale LijnsOverschrijdende Zorg) wil een one-stop shop zijn voor een efficiënte zorg-, gezondheids- en comfortdiensten in de thuisomgeving met als streefdoel te werken met één factuur.

Meer sectornieuws

Agenda