Start-up Frizby digitaliseert evaluatiemomenten

In de meeste bedrijven vinden traditioneel halfjaarlijkse evaluatiegesprekken plaats. De Brusselse start-up Frizby heeft een app ontwikkeld waarmee het het hele beoordelingsmodel grondig verandert.

De app vereenvoudigt het uitwisselen van feedback tusscen collega's doorheen het jaar. Op korte en middellange termijn kunnen objectieven worden vastgesteld en de persoonlijke vooruitgang gevisualiseerd. De app zet bovendien in op verschillende informele gesprekken tussen werknemers en leidinggevenden. Op die manier kunnen bedrijven hun interne communicatie en het welzijn van hun werknemers verbeteren.

Frizby neemt afstand van het jaarlijkse evaluatiemodel. De start-up, lid van accelerator Startit @KBC, ontwikkelde een flexibel model waarbij interviews tussen werknemers en leidinggevende frequenter en minder formeel worden. Die momenten zijn niet gericht op een beoordeelde evaluatie of een salarisverhoging, maar maken het mogelijk om uitdagingen op te sporen, vooruitgang van doelstellingen te bespreken en op korte termijn nieuwe doelstellingen te bepalen.

Het platform van Frizby is een ergonomische digitale oplossing waarmee iedereen op elk moment feedback kan sturen of aan collega's vragen. Die info kan achteraf worden gebruikt als discussiemodel tussen leidinggevende en werknemers. Frizby haalde inmiddels een eerste financiering binnen van Digital Attaxion. SYNTRA en Huggys Bar maken al gebruik van de app.

Meer info: 0472/33.62.55 of http://www.frizby.co.

 

Meer sectornieuws

Agenda