Duitsland neemt trekkersrol in 3RX-tracé op

Duitsland toont zich, op vraag van Vlaanderen, bereid om een trekkersrol op te nemen in het drielandenoverleg over het 3RX-tracé.

Vlaanderen onderneemt sinds 2015 verwoede pogingen om het dossier rond de “IJzeren Rijn”-spoorverbinding uit het slop te halen. Studiewerk, ondersteund door de vijf betrokken overheden (Vlaanderen, België, Nederland, Duitsland en Noordrijn-Westfalen) toonde aan dat het 3RX-tracé voor voornoemde verbinding de beste resultaten kan voorleggen. De “Rhein-Ruhr-Rail Connection” (3RX) loopt van Antwerpen, via Mol en Hamont, naar Roermond en Venlo en uiteindelijk tot in Viersen. Uit het studiewerk blijkt dat de 3RX dezelfde baten belooft als het historisch tracé van de IJzeren Rijn, maar dan aan de helft van de kosten.

Op basis van het gevoerde onderzoek trekken de Duitsers nu ook de kaart van 3RX. De Duitse federale Bondsregering neemt thans de leiding over het drielandenoverleg tussen Duitsland (met Noordrijn-Westfalen), België (met Vlaanderen) en Nederland.

De Duitsers gaan met name een voorstel over het verdere verloop uitwerken: de zogenaamde “Terms of Reference”.

Meer sectornieuws

Agenda