Zet een loopbaan in beweging

Over enkele weken trekken tienduizenden jongeren de schoolpoorten definitief achter zich dicht. Ze gaan allemaal op zoek naar een boeiende en uitdagende job.

3 aandachtspunten om jonge talenten vlot in je bedrijf te integreren:

  • zorg voor een leeromgeving

De jongeren die op de arbeidsmarkt komen, moeten zich aanpassen aan een werkomgeving waar productie en efficiëntie centraal staan. Op een enkele praktijkstage na tijdens hun opleiding, kunnen niet alle jonge mensen bogen op enige werkervaring. Ze moeten een vak leren. Je kunt daar als werkgever heel wat toe bijdragen. Laat de jongeren hun job en de eisen die er in het bedrijf gesteld worden, zelf ontdekken en hun schoolkennis in de praktijk brengen. Zorg voor een vorm van leerprogramma waarin jongeren stapsgewijze de kneepjes van het vak kunnen leren. Vind je dat ze nog een behoorlijke afstand hebben van je uiteindelijke verwachtingen, kijk dan of je samen met VDAB een of andere vorm van werkplekleren kunt inbouwen in de eerste maanden dat de jongeren in je bedrijf werken. De combinatie van leren en werken biedt voordelen voor de werkgever en de werknemer.

  • gebruik al hun talenten

Als jongeren komen solliciteren, krijgen ze steevast te maken met de opmerking dat ze weinig of geen werkervaring hebben. Dat is ook zo. Maar ze ontwikkelden tijdens hun studie en vrije tijd heel zeker een aantal andere vaardigheden die heel goed bruikbaar zijn in de functie die je hen te bieden hebt. Speel daar op in. Het geeft die jonge mensen het gevoel dat ze kansen krijgen en misschien creëert het voor je bedrijf extra kansen om mogelijke problemen ook eens met een frisse blik vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ook al hebben die jongeren dan niet echt veel werkervaring, ze zijn wellicht mondig genoeg om bij te dragen aan goede of onverwachte oplossingen.

  • voorzie in een mentor

Een bedrijf heeft er baat bij als alle medewerkers zich goed voelen in hun job en in het bedrijf. Ook voor jonge nieuwelingen is dat belangrijk en dikwijls de basis om hun carrière van meet af aan in handen te nemen. Zo halen ze voordeel uit alle mogelijke kansen die hen geboden worden. Maar voor jongeren is het dikwijls ook belangrijk dat ze met al hun vragen en kleine probleempjes bij iemand terecht kunnen. Een ervaren medewerker, die het mentorschap van nieuwe jonge medewerkers op zich neemt, is voor de integratie van die jonge medewerkers mogelijk een goede oplossing. Je zorgt er voor dat je nieuwe medewerker op een vlotte manier de weg vindt in je bedrijf. Ook de ervaren medewerkers is hier meestal mee opgezet omdat hij zijn ervaring en know-how kan gebruiken om nieuwelingen te integreren. En die ervaren garde zorgt er meestal ook voor dat nieuwelingen inzicht krijgen in je bedrijfscultuur en de do’s en dont’s die daar mee samen gaan.

Meer info nodig over de manier waarop jongeren in contact gebracht kunnen worden met je vacatures of op zoek naar een gepaste vorm van werkplekleren: kijk dan op vdab.be.