Europese Commissie lanceert Europees netwerk van U-space Demonstrators

Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc heeft in Antwerpen het U-space Demonstrator Network officieel ingehuldigd. Dat is bestemd om drone- en U-space projecten doorheen Europa te ondersteunen. Het netwerk wordt een forum om kennisoverdracht te bevorderen over hoe drones op een veilige, schaalbare en milieuvriendelijke manier commercieel kunnen worden ingezet.

De focus ligt op U-space, een systeem dat alle drones in het luchtruim verbindt en voor autoriteiten en burgers zichtbaar maakt. Vandaag zijn er reeds U-space projecten met drones die concrete resultaten opleveren over hoe drones op een veilige manier kunnen worden ingezet en hoe het groeiende U-space systeem robuuster en betrouwbaarder kan worden. Om deze U-space projecten duurzaam en aantrekkelijk voor investeerders te maken, dienen de voorgestelde oplossingen compatibel te zijn binnen het Europees kader. Daarom heeft de Europese Commissie het initiatief genomen om een Europees netwerk van U-space demonstrators op te richten ter ondersteuning van deze projecten.

Het netwerk is een samenwerking van EASA, het Europese agentschap voor de veiligheid in de luchtvaart, SESAR Joint Undertaking (SJU) en Eurocontrol. Deze organisaties zullen nauw samenwerking om deze projecten en ook de autoriteiten te ondersteunen die de drone-operaties zullen goedkeuren. De focus ligt op veelbelovende projecten die nog wat verdere operationele en regelgevende aanpassingen dienen te demonstreren alvorens ze commercieel kunnen worden ingezet.

Het netwerk ondersteunt ook de bevoegde autoriteiten om de vele aanvragen te verwerken die verwacht worden eens de commerciële inzet van drones van start gaat.